Move-on

Matagal nang naka move-on, Sa masakit na kahapon, Muli na namang ngumiti, Malulungkot na mga labi. Masaya na ako ulit, Napawi na ang mga galit, Umaliwalas ang mukha, Tuyo na sa mga luha. Mga mata ay nabuhay, Sumisigla at pumupungay, May pag-asang nakamtan, Sa dagok na iyong iniwan. Ano pa ang ipapahiwatig, Sa tinalikuran mong…

Family: On Love, Loyalty & Trust

We are no perfect family. Each of us have our misgivings and mistakes. But we desire no greater happiness than the bonding of ourselves together. After her work, after my office’s errands, and after my son’s school, we rush home to talk to each other. We seek no other presence but with each other. On…