Move-on

Matagal nang naka move-on, Sa masakit na kahapon, Muli na namang ngumiti, Malulungkot na mga labi. Masaya na ako ulit, Napawi na ang mga galit, Umaliwalas ang mukha, Tuyo na sa mga luha. Mga mata ay nabuhay, Sumisigla at pumupungay, May pag-asang nakamtan, Sa dagok na iyong iniwan. Ano pa ang ipapahiwatig, Sa tinalikuran mong…

Lihim

Tadhana ang may akda, Nang ating pagkikita, Pero itinakwil ng panahon, Ang mga pagkakataon. Pangarap ka ng puso ko, Pero di pwede sa buhay ko. Pangalan mo ang sinisigaw, Sa isip ko’y humihiyaw. Masaya kung kasama ka, Hinahanap kung wala ka, Inaawit ng aking wari, Masasayang pangyayari. Alamat ka ng buhay ko, Ikinakanta ng aking…

The Day I Become Super Dad

There are armies of single mother out there, left alone by the most cowards of men. But a father that stood his ground for his child was few among many heroes. Over three decades of my life were spent being a self-made bachelor. But it was peppered with memories I am not proud to recall….

Family: On Love, Loyalty & Trust

We are no perfect family. Each of us have our misgivings and mistakes. But we desire no greater happiness than the bonding of ourselves together. After her work, after my office’s errands, and after my son’s school, we rush home to talk to each other. We seek no other presence but with each other. On…

Letter: Come to My Fold

Don’t stop believing in the noble cause of our dreams – the building of our future, the sharing of our love, and the caring of our lives. Continue to believe that it’s not an accident that fate pushed us in a crossroad of our lives. Our wandering has lapsed and it’s time to live what…

Heart Reading

Do not seek explanation on matters of the heart. No words can exactly decode them all. No books can contain every reason that it carries. To ask how it feels and what it wants are next to impossible. More than the deeps of words, to understand the heart is to wait and see how how…