Move-on

Matagal nang naka move-on,
Sa masakit na kahapon,
Muli na namang ngumiti,
Malulungkot na mga labi.

Masaya na ako ulit,
Napawi na ang mga galit,
Umaliwalas ang mukha,
Tuyo na sa mga luha.

Mga mata ay nabuhay,
Sumisigla at pumupungay,
May pag-asang nakamtan,
Sa dagok na iyong iniwan.

Ano pa ang ipapahiwatig,
Sa tinalikuran mong pag-ibig,
Okay na ako sa ngayon,
Malaya sa iyong kahapon.

Hindi ko na babalikan,
Kung saan mo ako iniwan.
Wag mo na ring subukan,
At masasaktan ka lang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.