Huwag Ako

Gawin nating madali ang pagpili ng iyong puso,
Burahin mo na ako at piliting maglaho;
Huwag mo akong ibilang sa iyong pagpipilian,
Handa kong ibigay ang iyong kalayaan.

Huwag mo akong piliin aking sinisinta,
Akoy masyadong tapat sa mapaglinlang mong salita,
Akoy masyadong mapagmahal sa iyong pagkatuso,
Ako masyadong tototo sa sinungaling mong puso.

Huwag mo akong piliin magandang binibini,
Akoy masyadong mahirap sa mayaman mong buhay,
Akoy walang pantapat sa taglay mong kayamanan
Malinis na puso at pangalan lamang.

Malaya kang umalis sa landas na  tinatahak,
Upang bigat ay bawasan sa pusong nasisindak;
Ako handang magparaya upang ikaw ay tulungan,
Dito natin wakasan, dito natin tuldukan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.