Ang Tangang Pag-ibig

Ikaw ang pumili ng taong minahal mo.

Marami ang tutol, pero pinaglaban mo.

Noong dumating ang araw na ika’y niloko.

Bakit lahat ng lalaki ay dinadamay mo?

Ikaw lang at siya ang namuhay sa sarap,

Sa halik at yakap wala kaming natanggap,

Iyong halimuyak, pinaubaya ng tuluyan,

Dahil sabi mo “Mahal ko!” ang lalaking iyan.

Pero dumating ang panahon ng ika’y nilisan,

Puso’y sinaktan sa luha’y natuyuan,

Ngayon dinadamay lahat ng kalalakihan,

Sa desisyong ikaw lang ang may kagagawan.

Bakit di mo aminin ang katotohanan,

Sa likod ng pag-ibig na iyong tinutukan,

Pinauna ang puso at katinoan ay nilisan,

Sa pagmamahalang pinagbuklod ng katangahan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.